Khởi Nghiệp

Con đường trở thành nhà lãnh đạo trẻ xuất sắc không có chỗ cho người chây ì

Nguyễn Thị Diệu Hằng, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP. Hồ Chí Minh, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, cho rằng, các doanh nhân trẻ trong thời đại mới cần tạo cho bản thân thói quen nếu muốn làm điều gì, có dự định gì thì phải triển khai thực hiện ngay ngày hôm nay, tránh chần chừ, chây ì.