Khởi Nghiệp

Andy Trần và hành trình trở về - Tôi mang ơn nghề Nail

Nghề Nail đã cho tôi quá nhiều và tôi mang ơn nghề. Đó là những chia sẻ đầy cảm xúc của Master Andy Trần khi nói về sự góp mặt của anh tại sự kiện Tri ân nghề Nail 2023 trong vai trò nhà tài trợ.