Sao & Doanh Nhân

Caravan hành trình đưa văn hóa giao thông an toàn đến tỉnh Đắk Nông

Ngày 19 - 21/5/2023, hành trình Caravan tuyên truyền an toàn giao thông do Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức tại Đắk Nông với nhiều hoạt động diễn ra đã để lại những ấn tượng với người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.