Sao & Doanh Nhân

Mùi hương và tình yêu – Cuộc gặp gỡ định mệnh của cặp đôi Doanh nhân vợ Việt chồng Pháp

Trong giới yêu nước hoa Pháp không ai là không biết tới cặp đôi doanh nhân Hoan BEUSSE và anh Steve BEUSSE. Những người yêu quý anh chị đều vô cùng ngưỡng một tình yêu của họ dành cho nhau trong suốt 20 năm qua.