Sao & Doanh Nhân

Master Hoàng Luyến Bảo Châu - Quán quân Hairstrokes trên người thật

Hoàng Luyến Bảo Châu là một chuyên gia phun xăm thẩm mỹ đầy bản lĩnh và sự dũng cảm. Minh chứng cho câu nói “Thành công sẽ đến với những ai biết rõ mình muốn điều gì và không bao giờ bỏ cuộc ch