Kinh Doanh

FUNDGO thông báo phát hành chứng chỉ quỹ NFT

Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo FUNDGO vừa thông báo phát hành chứng chỉ quỹ NFT đầu tư khởi nghiệp sáng tạo FUNDGO.