Sao & Doanh Nhân

Các thí sinh của Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam hỗ trợ hơn 2,7 tỉ đồng cho trẻ mồ côi

Chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời tiếp tục nhận được sự đóng góp của các nữ doanh nhân là thí sinh của cuộc thi Hoa hâu Doanh nhân Việt Nam 2021