Doanh nhân Phạm Hà vinh dự được vào Phủ Chủ tịch tiếp kiến Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân

Sáng 21/3/2023, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt đoàn đại biểu doanh nghiệp tiêu biểu. Và doanh nhân Phạm Hà đại diện cho Công ty TNHH Green Family Development là một trong những doanh nghiệp may mắn nhận được vinh dự đó.

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch nước biểu dương và chúc mừng những thành tựu quan trọng Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam đạt được trong suốt 18 năm hình thành và phát triển. Hiệp hội đã tập hợp các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên cả nước, ngày càng phát triển lớn mạnh, trở thành lực lượng kinh tế quan trọng trong quá trình phát triển đất nước. Hiện nay, doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm khoảng 97% cộng đồng doanh nghiệp cả nước, đóng góp 45% vào GDP và 30% ngân sách nhà nước, đạt 30% giá trị hàng hóa xuất khẩu, giải quyết việc làm cho 60% lao động trên cả nước.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Chủ tịch nước mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục nỗ lực phấn đấu xây dựng hình ảnh doanh nhân có bản sắc Việt Nam; nêu cao tinh thần tự hào dân tộc, đạo đức kinh doanh, phát huy quyền làm chủ và thực hiện nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; có khát vọng vươn lên làm giàu cho mình, cho đất nước.

Doanh nhân Phạm Hà (thứ tư từ phải sang) vinh dự được tiếp kiến Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân

Đồng thời, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam thời gian qua đã thể hiện vai trò là lực lượng chủ lực quản lý, tổ chức các nguồn lực sản xuất, tạo ra sản phẩm hàng hóa, dịch vụ cho xã hội, thúc đẩy tăng trường và phát triển kinh tế - xã hội đất nước.